Het CEIEHMA (NL)

Het CEIEHMA : Evaluatie- en interventiecentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Dit centrum in Kinshasa, opgericht door Joachim Mukau Ebwel – een Congolese psycholoog die zich in België specialiseerde – streeft verschillende doelen na:

  • een grondige diagnose stellen bij elk kind bij wie een verstandelijke beperking en/of autisme wordt vermoed ten einde zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan zijn of haar specifieke noden;
  • de familie en, in voorkomend geval, het onthaalmilieu helpen het kind een opvoeding te verschaffen die rekening houdt met zijn of haar karakteristieken;
  • indien het kind niet naar school gaat, het opvangen in het Centrum ten einde enkele essentiële ontwikkelingsdoelen na te streven;
  • « rust » week-ends inrichten (residentiële opvang voor drie of vier kinderen van vrijdagavond tot zondag);
  • ontmoetingsmomenten organiseren waarop ouders onderling ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen;
  • sensibiliseren en vormen van professionelen die werken in de medische of educatieve sector met betrekking tot de de problematiek van verstandelijke beperking en autism

In een grote stad als Kinshasa en rekening houdend met de statistieken in verband met verstandelijke beperking en autisme, zijn de noden enorm.
Het CEIEHMA, wegens zijn zeer beperkte middelen, volgt tegenwoordig een zestigtal kinderen.

Om er meer over te weten…

Enkele voorbeelden van projecten die het CEIEHMA wenst te ontwikkelen moest het het over bijkomende middelen beschikken : hier klikken.

  • Méta

  • Archives